• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zmiany liberalnych społeczeństw
Wiele dzisiejszych społeczeństw bierze swoje informacje o świecie z mediów i nie ma w tym nic ekscentrycznego ani niebezpiecznego tak długo, jak środki masowego przekazu w danym kraju są pluralistyczne, wolne i starają się choć być bezstronne. W minionych latach widać jednakże bez owijania w bawełnę, że środki masowego przekazu stały się w głównej mierze biznesem, który ma za zadanie dostarczyć wskazane korzyści inwestorom i pomnażać wartość marek na giełdzie. Niestety, nie służy to nazbyt jakości samych programów oraz informacji medialnych, w takim razie wiele społeczeństw ma obowiązek radzić sobie z wyborami politycznymi bez otrzymania należytego wsparcia merytorycznego ze strony publikatorów. Coraz częściej bowiem media odpuszczają sobie misję wpajania pośród obywateli zasadniczej wiedzy na temat przeróżnych szczegółów życia dyplomatycznego. Coraz to częściej w następstwie tego politolodzy czy socjolodzy widzą jak na dłoni, że społeczeństwo daje sobą explicite manipulować, nawet jeśli politycy nie są zbyt wytrwali. Dostęp do mediów, które poszukują wyłącznie korzyści pieniężnych, daje politykom kapitalne narzędzie do pozyskiwania poparcia.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.