• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Materiały przewodzące prąd
Są to urządzenia jakimi można obrabiać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj elektrodrążenie, prasmet funkcjonują na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa podkreśla. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Zaliczana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w skutku czego powstają tak zwane wióry. Elektrodrążenie jest to proces doprowadzenia niszczenia materiału przez wyładowania elektryczne. Bazowym narzędziem do takiego postępowania są elektrody. Jest to szczegół urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują również w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub również lampy elektronowe. Do z reguły spotykanych metod obróbki elektroerozyjnej zaliczane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Różnice pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Koronną zaletą takiej obróbki jest szansa przeróbki niemal że każdego materiału przewodzącego prąd.

Categories: Biznes

Comments are closed.